بررسی اثرات تغییرات جمعیتی بر کیفیت منابع آب حوزه آبریز سد لتیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مربی پژوهشی مرکز تحقیقات آب و انرژی- دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

گسترش روزافزون مناطق مسکونی و بافت شهری در کنار توسعه صنعتی و کشاورزی در ایران، امکان ایجاد آسیب‌های قابل توجه به پیکره محیط زیست جامعه طبیعی را فراهم می‌سازد. حوزه آبریز سد لتیان به عنوان یکی از منابع تأمین آب شرب تهران، دارای موقعیت جغرافیائی و آب و هوای ویژه‌ای بوده و به دلیل مجاورت شهر تهران دچار تحولات جمعیتی و توسعه بافت مسکونی چشمگیری است. در این تحقیق سعی شده است با بررسی تحولات جمعیتی این منطقه در سال‌های اخیر، به تأثیرات این تغییرات بر کیفیت آب جاجرود توجه گردد. با توجه به نتایج این تحقیق، جمعیت ساکن وگردشگر، در سال‌های اخیر رشد چشمگیر داشته و کیفیت آب رودخانه نیز متأثر از این روند می باشد. هم‌چنین بار آلودگی وارده به مخزن در این سال‌ها روند افزایش نشان می‌دهد.  از این رو توسعه این منطقه بدون رعایت ملاحظات محیط زیستی و بهداشتی و الزامات کنترلی در آن، عواقب و خطرات ناگواری را در آینده نزدیکی به یکی از منابع مهم آب شرب تهران بر جای خواهد گذاشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Population Variation on the Water Quality of Latian Dam Watershed

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mirzaie
  • Ali Reza Nazari
Research Assistant of water –Energy Research Center Sharif University of Technology
چکیده [English]

The increasing expansion of resential areas and urbanization together with industrial and agricultural development in Iran have made it possible to destroy the ecological system of the natural society remarkably. The watershed of Latian Dam , as one of the sources to supply the drinking water of Tehran is of specific geographical and climatic important ,and because it is adjutant to Tehran , it has exprienced considerable change in population and residential expansion. In this research, we have tried to focus on the changes of the quality of water in the Jajrood River , by surveying the population growth of this area, in recent years. Considering the results of this research the number of tourist have also increased remarkably in the last few years and the quality of water has also been changed because of the increasing number of tourist in the region. Therefore ,without regarding the ecological ,hygienically and controlling necessities in this area , there many be dangerous conditions and consequences forced upon one of the important drinking water sources of Tehran  in the near future.

1- آمار نامه استان تهران (1380)، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونت آمار و انفورماتیک.
2- گزارش جمعیت آبادیهای منطقه (1380)، شوراهای محلی و روستایی وشرکت آب و فاضلاب روستا، مطالعات جمعیت‌شناسی حوزه آبریز سد لتیان- مرکز آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف.
3- گزارش شورای شهر رودبار قصران (1380)، شورای شهر رودبار، قصران.
4-  مقاله شورای شهر رودبار قصران (1380)، "گزارشی به نشست کارکنانن و مدیران پیرامون توسعه پایدار و محیط زیست حوزه آبر سد لتیان، شورای شهر رودبار قصران (علی‌اکبر محمودیان).
5-  مطالعات کشاورزی و دامداری منابع طرح کاهش آلودگی حوزه آبریز سد لتیان –  کارفرما:سازمان آب منطقه ای تهران، مرکز آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف.
6- گزارش آزمایشگاه مرکز آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف (سال 80 و81 ).
7- نتایج اندازه گیری کیفی از رودخانه جاجرود توسط شرکت آب و فاضلاب (آبفا )، سازمان آب منطقه ای تهران 
8-  مطالعات زمین شناسی حوزه آبریز سد لتیان – کارفرما:‌ سازمان آب منطقه ای تهران
9- APHA,WPCF, (1980). ”Standards Examination of water and wastewater“ , 15 th E d.