کاربرد مهندسی ارزش جهت بهبود عملکرد امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب مازندران

نوع مقاله : یاداشت‌ فنی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

2 کارشناس شرکت فنی و مهندسی پیشگامان آریان راد

3 معاونت امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب مازندران

چکیده

با توجه به رقابت سازمانها در دهکده جهانی، مزیت رقابتی به سازمانهایی تعلق می‌گیرد که با تمرکز بر ارزش آفرینی و مشتری گرایی به ناب‌سازی فعالیتهایشان همت گمارند. رقابت شدید، بنگاهها را نیازمند کاهش هزینه‌های محصول از طریق خلاقیت نموده است. در این میان مهندسی ارزش جهت شناسایی کارکردهای محصول/سرویس و ارائه آن در بیشترین ارزش با حداقل هزینه و بدون فدا شدن کیفیت و قابلیت ایمنی محصول/سرویس تعالی سازمانی را به ‌همراه خواهد داشت. در این مقاله، با به‌کارگیری روش مهندسی ارزش مطابق طرح کار انجمن بین‌المللی مهندسی ارزش با ارائه گزینه‌های پیشنهادی مناسب به منظور بهبود عملکرد امور مشترکین آب و فاضلاب شهر ساری مبلغ 714 میلیون ریال و در سطح استان مازندران 4860 میلیون ریال صرفه‌جویی مالی حاصل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Value Engineering to Improve upon Customer Services Performance in Mazandaran Water and Sewage Company

نویسندگان [English]

  • Reza Tavakkoli-Mogahddam 1
  • Amir Shekari 2
  • Mohammad Sohrabi 3
1 Assoc. Professor of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, University of Tehran
2 Engineer, Pishgaman Aryan Rad Engineering Co.
3 Deputy of Water Customer Services, Mazandaran Province Management & Planning Organization
چکیده [English]

Over the course of producing and marketing goods and services, it appears that industry faces a new challenge in which information and science form the basis for any organizational movement. In this regard, the competitive preference of the organization concentrates on customer and value creation in the organization. Value engineering recognizes product/service functions and produces those with the maximum value at the lowest cost without the loss of production or service quality and safety. In this paper, using value engineering based on the international job plan of the SAVE (Society of American Value Engineering), various alternatives are proposed to improve upon the performance of Customer Services of Water and Sewage Co. The results indicate possible savings of about 714 Million Rials for the water authority in the city of Sari and 4860 Million Rials across Mazandaran Province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value
  • optimization
  • Value engineering
  • Improvement Management
  • Customer Services of Water and Sewage Co
1- Parikh, S.R. (2000). “Proving value methodology as an outstanding tool for the assessment of waste minimization opportunities at the Hanford site.” SAVE International Conference, 196-209, USA.
2- Hannan, D. (2005). Value methodology: its philosophy strategies techniques and development, NSW, 1st Ed., Australia.
3- توکلی‌مقدم، ر.، و شکاری، ا. (1383). ”مهندسی ارزش جهت پروژه‌های ساخت. “هشتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، 176-184.
4- Samy, E.G.E. (1998). “Value engineering: A productivity tool.” Computers and Industrial Engineering. (CIE) Journal 35 (3-4), 381-393.
5- Smith, K.L. (1999). “Applying value analysis to a value engineering program.” Aahsto VE Conference, USA.
6- Donald, E.P. (1994). Management application of VE for business and government, The Lawrence D. Miles , Value Foundation, 1st Ed., Washington, D.C.