بررسی پارامترهای کیفی پساب در واحد الفین پتروشیمی بندر امام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد محیط زیست ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

4 کارشناس ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز

چکیده

در این پژوهش به بررسی کیفی پارامترهای پساب در واحد الفین از مجتمع پتروشیمی بندر امام پرداخته شده و مشکلات موجود و راهکارهای مناسب مورد بررسی قرار گرفته است. کلیه پسابهای روغنی تولید شده در طی فرآیند تولید در واحد مورد مطالعه، به سیستم‌های پیش تصفیه صفحات موج‌دار جدا کننده (CPI) و شناورسازی با هوای محلول (DAF) رفته و پس از چربی زدایی به آبگیر شرقی هدایت می‌گردند و بعد از یک تصفیه ابتدایی به دریا تخلیه می‌شوند. پس از شناخت فرآیند تولید و منابع انتشار آلاینده‌های پساب، نقاط نمونه‌برداری از پساب تعیین گردید و طی شش ماه نمونه‌برداری مستمر پارامترهای کیفی پساب مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج حاصله حاکی از آن بود که غلظت پارامترهای BOD ، COD، روغن و چربی و یون فسفات در پساب خارج شده از CPI چندین برابر بالاتر از استانداردهای ملی می‌باشد. محاسبه بار آلودگی جهت پارامترهای مذکور نیز مؤید همین موضوع است. بررسی‌های انجام شده حاکی از آن بوده که راندمان حذف COD و روغن در سیستم CPI به ترتیب 17 درصد و 10 درصد است که این نشان دهنده کارآیی مطلوبی نمی‌باشد. از دیگر مشکلات پساب در واحد الفین می‌توان به پساب ناشی از برج شست و شوی کاستیک اشاره نمود. این پساب به همراه پساب احیای پالشیرها در مخزن خنثی‌سازی ضایعات تخلیه شده و در نهایت بدون عمل خنثی‌سازی از مجتمع خارج می‌‌گردد. پساب مذکور حاوی مقادیر قابل توجهی کاستیک، پلیمر و روغن معروف به روغن زرد به همراه آب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Survey of the Effluent from the Olefin Unit of Bandar-e-Imam Petrochemical Complex

نویسندگان [English]

  • Sima Sabzalipour 1
  • Nematolah Jafarzadeh 2
  • Masoud Monavari 3
  • Zohreh Mojtahed zadeh 4
1 Instructor of Environmental Engineering, Azad Islamic University, Ahvaz Branch
2 Academic Member, Ahvaz University of Shahid Chamran
3 Academic Member, Tehran University of Sciences and Research
4 Academic Member, Environmental Engineering, Azad Islamic University, Ahvaz Science and Research Branch
چکیده [English]

This study was conducted to determine the qualitative parameters of the wastewater from the Olefin Unit of Bandar-e-Imam Petrochemical Complex in an attempt to identify the problems and to develop solutions. All the oily wastes generated in the unit under study are directed to the CPI and DAF systems where they are deoiled, diverted into the Eastern Pond, and, finally, discharged into the sea after a primary treatment process. In this study, information was collected on the process and on the effluent contaminant spreading sources in order to determined the sampling spots. Sampling was performed over 6 months and the effluent quality parameters (pH, TDS, BOD, COD, Oil, SO4=, PO4, and NO) were measured. Changes in the parameters were recorded on monthly, weekly, and daily bases. Combined samples were additionally used to ensure measurement accuracy. The results showed that the concentration levels of the parameters BOD, COD, oil, and phosphate ion in the effluent from the CPI system were beyond the national standards. Pollution load estimations for the relevant parameters also confirmed these results. Investigations revealed that COD and oil removal efficiencies in the CPI system were 17% and 10%, respectively, which cannot be desirable (paired sample t-test). Another problem observed was the effluent from the caustic wash tower. This effluent, which contains considerable quantities of caustic, polymer, yellow oil, and water, is discharged into the waste neutralization pond to leave the complex without further neutralization. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waste water
  • Qualitative Parameters
  • Environmental management
  • Olefin Plant
  • Petrochemical Complex
 1- وزارت نفت (1382 ). گزارش اهم فعالیتهای وزارت نفت 81-1376، نفت و توسعه 3، اداره کل روابط عمومی وزارت نفت
2- دبیری اصفهانی، ح . (1364 ). پتروشیمی ، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران.
3- پوررضا، ن.، توسلی، ع.، و سواری، ا. (1372 ). آلودگی در خلیج فارس، چکیده مقالات فارسی ارائه شده توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز (1357-1375)،انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، 74 .
4- دفتر محیط زیست دریایی، ترجمه محمدرضا فاطمی و همکاران (1382 ). وضعیت محیط زیست خلیج‌‌فارس (محدوده دریائی راپمی)، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، تهران.
5- American Society for Testing and Materials. (1995). Annual book of ASTM standard, water and environmental technology, Public Editor, Nicole C. Furcula et al., Vol. 1102,Philadelphia.
6- American Public Health Association, American Water Works Association, and Water Pollution Control Federation (1998). Standard method for examination of water and wastewater, 17th Ed.,Washington,D.C.
7- مجتهد زاده، ز. (1384 ). تشریح چارچوب مدیریت زیست محیطی واحدهای آروماتیک. پارازایلین و تسهیلات عمومی در مجتمع پتروشیمی بندرامام. پایان نامه کارشناسی ارشد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.
8- ناصری، س. (1373 ). بررسی روشهای جداسازی ثقلی، انعقاد و لخته سازی با هوای محلول (DAF) جهت تصفیه پسابهای روغنی در پالایشگاه نفت بهران، مرکز آمار و اطلاعات علمی ایران، تهران.
9- Huchler, L. A. (2003). “Understanding refinery wastewater treatment basis-part 1.” Hydrocarbon Processing, Nov., 108-114.
10- Carlos, T.M.S., and Maugans, C.B. (2002). “Manage refinery spent caustic efficiently.” Hydrocarbon Processing, Feb., 89-95.