مطالعات شبیه‌سازی تغییرات کیفی آب مخزن سد لتیان

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

10.22093/wwj.2003.176067

عنوان مقاله [English]

Simulation Study of Water Quality Variation in Latian Reservoir

نویسندگان [English]

  • M Arhami
  • M Tajrishi
  • A Abrishamchi