بررسی و مدل‌بندی عوامل مؤثر بر مصرف آب شرب تهران بزرگ

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسنده

10.22093/wwj.2001.175927

عنوان مقاله [English]

Study and Modeling of the Effective Factors on Tehran's Drinking Water Consumption

نویسنده [English]

  • M Nabipoor