بهینه‌سازی حذف سیانید از پساب‌های صنعتی در مقیاس نیمه‌انبوه، طراحی و ساخت دستگاه پایلوت مربوطه

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

10.22093/wwj.2000.175690

عنوان مقاله [English]

Optimization of Cyanide Elimination from Industrial Wastewater in a Pilot Scale; Design and Installation the Related Pilot Plant

نویسنده [English]

  • K Movassaghi