اصول راهبری تصفیه‌خانه‌های آب (مقاصد برنامه‌های مدیریت مخازن آب) (قسمت ششم)

نوع مقاله : یاداشت‌ فنی

نویسنده

10.22093/wwj.2000.175656

عنوان مقاله [English]

Management Principles of Water Treatment Plants (Objectives of Water Reservoir Management Programs) (Part 6)

نویسنده [English]

  • Consultant Engineers Water and Wastewater Design and Research