نقش عوامل مؤثر بر رفتار رادیونوکلیدها در خاک‌های آلوده به مواد رادیواکتیو

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

10.22093/wwj.2000.175560

عنوان مقاله [English]

The Role of Effective Factors on Radionuclides Behavior in Polluted Soil

نویسنده [English]

  • S. A Hosseini