مصاحبه با آقای مهندس سید یحیی موسوی بیوکی ( مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران)

نوع مقاله : مصاحبه و گفت و گو

10.22093/wwj.1999.174823

عنوان مقاله [English]

Interview with Mr. Engineer Seyed Yahya Mousavi Beyuki (CEO of Tehran Wastewater Company)