مصاحبه با آقای مهندس ابراهیمی(مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان)

نوع مقاله : مصاحبه و گفت و گو

10.22093/wwj.1999.174693

عنوان مقاله [English]

Interview with Mr. Engineer Ebrahimi (CEO of Isfahan Water and Wastewater Company)