اصول راهبری تصفیه خانه های آب (تأمین آب: قسمت اول)

نوع مقاله : یاداشت‌ فنی

نویسنده

10.22093/wwj.1999.174692

عنوان مقاله [English]

Management Principles of Water Treatment Plants (Water Supply: First Part)

نویسنده [English]

  • Consultant Engineers Water and Wastewater Design and Research