مصاحبه با آقای مهندس عبدالله کوپایی (رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب)

نوع مقاله : مصاحبه و گفت و گو

10.22093/wwj.1997.173989

عنوان مقاله [English]

Interview with Mr. Engineer Abdullah Kopaei (Chairman of the Board of Directors of Engineers Consulting for Design and Research of Water and Wastewater)