عوامل مؤثر بر تولید کف در سیستم های تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال و راه‌های پیشگیری و کنترل آن

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

10.22093/wwj.1997.173988

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Foam Production in Wastewater Treatment Systems Using Activated Sludge and Ways to Prevent and Control it

نویسنده [English]

  • Nematollah Jafarzadeh Hghighi