ارزیابی توزیع رسوب در مخازن سدهای کوچک منطقه چهارمحال بختیاری

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

10.22093/wwj.1996.173895

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Sediment Distribution in Small Dams Reservoirs Chaharmahal- Bakhtiary Region

نویسندگان [English]

  • Farhad Musave
  • Hosein Samadi Broujeni