اثر صافی های شنی در حذف باکتریوفاژاشرشیاکلی نوع"T1" با کمک یون کلسیم

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

10.22093/wwj.1992.173493

عنوان مقاله [English]

The Effect of Sand Filters in the Removal of Escherichia Coli Type "T1" Bacteriophage with the Help of Calcium Ions

نویسنده [English]

  • Hassan Koleini