انجام تحقیقات میکروسکوپی لجن برای بهبود شرایط بهره برداری از تصفیه خانه ها

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

10.22093/wwj.1991.173309

عنوان مقاله [English]

Conducting Microscopic Investigations of sSludge to Improve The Operating cConditions of Treatment Plants

نویسنده [English]

  • Hamid Movahedian