مطالعه و بررسی اکوسیستم زاینده رود

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسنده

10.22093/wwj.1990.173287

عنوان مقاله [English]

Studying and Investigating The Ecosystem of Zayandeh Rood

نویسنده [English]

  • Hosein Zahedi