آباک حل فرمول مانینگ

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

10.22093/wwj.1990.173284

عنوان مقاله [English]

Abacus to Solve Manning's Formula

نویسنده [English]

  • Bagher Memar poor