مصاحبه با آقای دکتر قندهاری (متخصص آب و فاضلاب از آلمان)

نوع مقاله : مصاحبه و گفت و گو

10.22093/wwj.1990.173283

عنوان مقاله [English]

Interview with Dr. Ghandehari (Water and Sewage Specialist from Germany)