نویسنده = مهدی مفتاح هلقی
تأثیر تغییرات ناهمواری بستر بر پارامترهای اختلاط آلاینده‌ها در پیچان‌رود

دوره 34، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 66-88

10.22093/wwj.2023.412853.3368

سمانه نجومی سیاهمرد؛ مهدی مفتاح هلقی؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ امیر احمد دهقانی؛ عبدارضا ظهیری


تدوین الگوی بهینه تزریق کلر در شبکه توزیع آب با استفاده از الگوریتم‌های فرا ابتکاری

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 124-137

10.22093/wwj.2023.377848.3309

شادی نجفیان؛ عبدالرضا ظهیری؛ آزاده جباری؛ مهدی مفتاح هلقی