بررسی ویژگی‌های رآکتور بافلدار بی‌هوازی (ABR) در تصفیه پساب‌های صنعتی و شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشیار دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

رآکتور‌های ABR از چندین اتاقک تشکیل شده‌اند که این ویژگی باعث می‌شود مواد سمی و ...... با تغییرات در شرایط محیطی مثل pH و دما در اتاقک اول متعادل شده و در نتیجه باکتری‌های متان‌زا که نسبت به شرایط محیطی متغیر، بسیار حساس هستند، به راحتی در اتاقک‌های بعدی رشد نمایند. از مهم‌ترین ویژگی‌های این رآکتور می‌توان به پایین بودن HRT و در نتیجه حجم کمتر، زیاد بودن SRT، پایداری نسبت به شوک‌های هیدرولیکی و آلی و هم‌چنین توانایی تفکیک‌ فازهای اسیدوژن و متانوژن اشاره کرد. توانایی در تصفیه فاضلاب‌های حاوی سولفات و هم‌چنین پساب‌هایی که به سختی تشکیل گرانول می‌دهند و در نتیجه تصفیه آن‌ها با رآکتور UASB مشکل است از دیگر ویژگی‌های این رآکتور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Use of Anaerobic Baffled Reactor (ABR) for Industrial and Municipal Wastewater Treatment

نویسندگان [English]

  • Javad Amirfakhri 1
  • Jalaledin Shayegan 2
1 M.Sc. student of Department of Chemical Engineering, Sharif University of Technology
2 Assoc.Prof. Department of Chemical Engineering, Sharif University of Technology
چکیده [English]

  شماره 50- سال 1383                                                                                                                        آب و فاضلاب     This paper reviews the recent advances in the development of ABR, which is one of the new types of anaerobic reactors capable of handling different kinds of industrial and municipal wastewaters. This reactor consists of some compartments in which environmental conditions such as pH and temperature or toxic material are stabilized in first compartment. Therefore, methanogenic bacteria that are very sensitive to environmental conditions can grow easily in the next compartment. An important property of this reactor is the low hydraulic retention time (HRT) of wastewater, that reduces the reactor volume and increases solid retention time (SRT). Also, the reactor is more stable to hydraulic and organic load shocks and there is no need to gas-solid separation devices. There is indeed, ability to separation of methanogenic and acidogenic phases. Economical studies show that these systems are also cost effective.The ABR reactor has shown good performance in the treatment of low strength and low temperature wastewater and those containing sulfate.

1- شاکری، وثوقی، "مطالعه و بررسی فاضلاب کاغذسازی با استفاده از یک سیستم غیرهوازی و هوازی"، پروژه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف
2- Barber, W.P. and Stuckey, D.C., (1999). "The Use of Anaerobic Baffled Reactor (ABR) for Wastewater Treatment",  Wat.Res, Vol. 33, No7, pp: 1559-1578A Review.
3- Shakeri, M. and Vossoughi, M., (2002). "Coupled Anaerobic Baffled Reactor (ABR)/ Activated Sludge Treatment of Synthetic Wastewater with High Concentration of Sulfate and COD ", 7th National Iranian Chemical Engineering Congress.
4- Barber, W.P. and Stuckey D.C., (2000). "Nitrogen Removal in a Modified Anaerobic Baffled Reactor (ABR): 1, Denitrification", Wat. Res, Vol. 34, No 9, pp : 2413-2422.
5- Langenhoff, A.A.M. and Stuckey, D.C., (2000). "Treatment of Dilute Wastewater Using an Anaerobic Baffled Reactor : Effect of low Temperature", Wat. Res, Vol. 34, No. 15, pp: 3867-3875.
6- Wang, B. and Shen, T., (2000). "Performance of Anaerobic Baffled Reactor (ABR) as a Hydrolysis- Acidogensis Unit in Treating Landfill Leachae Mixed with Municipal Sewage", Wat. Sci.&tech, Vol. 42, No12, pp: 115-121.
7- Uyanik, S., Sallis, P.J. and Anderson, G.K., (2002). "The Effect of Polymer Addition on Granulation in an Anaerobic Baffled Reactor (ABR). Part : Process Performance", Wat. Res. 36, pp:933-943.
8- Bachman, A., Beard, V.L. and McCarty, P.L., (1985). "Performance Characteristic of the Anaerobic Baffled Reactor", Wat. Res, 19(1), pp. 99-106.
9- Xing, J., Boopathy, R. and Tilche, A., (1991). "Model Evaluation of Hybrid Anaerobic Baffled Reactor Treating Molasses Wastewater", Biomass and Bioenergy", 1(5), pp. 267-274.
10- Nachaiyasit, S., (1995). "The Effect of Process Parameters on Reactor Performance in an Anaerobic Baffled Reactor", Ph.D. Dissertation, Department of Chemical Engineering, Imperial College, London, U.K.