دوره و شماره: دوره 29، شماره 6 - شماره پیاپی 118، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1-138 
1. تحلیل شاخص‌های بهره‌وری شرکت‌های آب و فاضلاب شهری

صفحه 1-14

سید حسین سجادی‌فر؛ مسعود خشایی؛ غلامرضا ابراهیم آبادی؛ محمد داودآبادی


6. بررسی اثر غلظت نفت در تصفیه پساب‌های نفتی شور به‌وسیله فرایند اسمز مستقیم

صفحه 65-78

راضیه احمدی زاده؛ مهدی لطیفی؛ علیرضا پنداشته؛ سهیلا شکرالله زاده


7. بررسی کارایی نانوکامپوزیت عاملدارشده PAMAM-GO در حذف نیترات از محیط‌های آبی

صفحه 79-90

ابوالقاسم علی قارداشی؛ زهرا کاشی تراش اصفهانی؛ فرهود نجفی


9. مدل‌سازی حذف باریم و سیلیکا از پساب اسمز معکوس در فرایند ZLD

صفحه 102-113

مسعود نوشادی؛ مریم کاظمی زاده؛ شمس السادات قطبی