اهداف و چشم انداز

مجله علمی- پژوهشی آب و فاضلاب دستاوردهای پژوهشی اصیل در موضوعات مربوط به آب و فاضلاب را با داوری به صورت مقالات علمی منتشر می‌کند. این مجله رسانه‌ای است برای تبادل یافته‌ها و اندیشه‌های نو پژوهشی با هدف گسترش و ارتقای دانش و فناوری آب و فاضلاب و تحلیل و ارائه پاسخهای مبتکرانه به چالشهای مدیریت پایدار آب شهری.

تأکید مجله آب و فاضلاب بر مدیریت جامع آب در محیط‌های شهری در قالب مدیریت جامع منابع آب در سطح حوضه آبریز است. از اینرو، علاوه بر موضوعات و مسائل رایج آب و فاضلاب شهری که حاصل اندرکنش سیستم‌های فیزیکی، انسانی و طبیعی در محیط شهری است، به اندرکنش این سیستم‌های شهری با سیستم‌های خارج از محیط شهری در سطح حوضه آبریز نیز توجه دارد.

به طور مشخص، زمینه‌های تحقیقاتی مورد توجه مجله شامل موارد زیر است، لکن محدود به آنها نمی‌شود:

* مدیریت تأمین آب شهری و روستایی (منابع متعارف و غیرمتعارف)

* مدیریت تقاضای آب شهری (آب به حساب نیامده، شیوه‌های صرفه‌جویی آب، بازچرخانی آب، ...)

* هیدرولوژی شهری (روانابها و سیلابهای شهری، اکوهیدرولوژی، ...)

* فرآیندها (فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی)، تکنولوژی‌ها و استراتژی‌های تصفیه آب شرب و تصفیه فاضلابهای شهری، روستایی و صنعتی

* کاربرد تکنولوژی‌های نوین مثل بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی در صنعت آب و فاضلاب

* مدیریت توزیع آب شهری و جمع‌آوری رواناب و فاضلاب شهری

* مدل‌سازی ریاضی (شبیه‌سازی و بهینه‌سازی) فرآیندها و سیستم‌های آب و فاضلاب

* مسائل بهداشت عمومی مرتبط با آب و فاضلاب

* استفاده دوباره از فاضلاب (اثرات محیط زیستی ، مخاطرات بهداشتی، ...)

* مدیریت لجن حاصل از تصفیه آب و فاضلاب (جا‌به‌جایی و نگهداری، تصفیه، دفع و استفاده مجدد)

* راهبری و نگهداری تأسیسات آب و فاضلاب

* مدیریت اطلاعات آب و فاضلاب شهری (جمع‌آوری داده‌ها، پایش، تحلیل داده‌ها، انتشار)

* استانداردها، مقررات، استراتژی‌ها و سیاست‌های مربوط به مدیریت آب و فاضلاب

* برنامه‌ریزی و طراحی با حساسیت آب شامل تحلیل اندرکنش‌های سیکل آب شهری با برنامه ریزی و زمین آرایی شهری

شیوه‌های جامع حل مسائل و چالشهای مدیریت پایدار آب شهری و کنترل آلودگی آب

* امور فرهنگی مدیریت جامع آب (امور آموزشی اعم از آموزش شخصی و عمومی، نقش مردم در صرفه جویی و حفاظت کیفی آب، آب و اخلاق، آب و مذهب)

* حکمرانی آب Water Governance (قانونگذاری، فرم و وظایف سازمانی، مشارکت مردمی، تأمین اعتبارات مالی، شراکت بخش دولتی و خصوصی، قیمت‌گذاری آب، عدالت اجتماعی، رفع مناقشات و دیگر مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مربوط به مدیریت آب و فاضلاب)

* اثر تغییر اقلیم مدیریت آب شهری.

* پدافند غیر عامل در سامانه‌های آب و فاضلاب

 

 هیئت تحریریه مجله مسئول سیاستگذاری مجله است. مسئولیت بررسی مقالات ارائه شده به مجله بر عهده سردبیر، دبیران تخصصی و هیئت تحریریه مجله است.

 

دسترسی آزاد

 مجله آب و فاضلاب از رویه دسترسی آزاد پیروی می‌کند و هیچ محدودیتی برای دسترسی به همه مقاله‌های منتشر شده و پذیرفته شده آن وجود ندارد.

 

داوری مجله

 فرایند داوری در مجله آب و فاضلاب بر همتراز خوانی استوار است و در این مجله داوری به شیوه پنهان دوطرفه انجام می‌شود.

 

هزینه چاپ مقاله

 نویسنده مقاله مبلغ 6500000 ریال در دو مرحله بابت مشارکت در هزینه انجام داوری و هزینه پذیرش و چاپ برای مقالات پژوهشی

و مبلغ 3500000 ریال برای مقالات یادداشت فنی، پرداخت می‌نماید.

 

کپی رایت

 نویسنده مقاله در مجله آب و فاضلاب حق کپی و باز نشر و استفاده از مقاله خود را داراست. نویسنده مجاز به حفظ و انتشار محتویات مقاله خویش می‌باشد.همچنین نویسنده موظف است کلیه ضوابط مجله شامل رعایت حق نویسندگان همکار، ترتیب انتشار نام آنها، تکمیل فرم موافقت‌نامه چاپ و تعهد به اصیل بودن مقاله ارسالی را رعایت کند. فرم کپی رایت را از اینجا دریافت نمایید.

 

پایگاه‌های نمایه کننده

 

 

                                                        این مجله در پایگاههای زیر نمایه می شود:

DOAJ (Directory of open access Journals)

Google scholar

(ISC)

CABI  (Center for Agriculture and Biosciences)

CAS   A Division of the AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

Membership of COPE

(Committee on Publication Ethics)

Copernicus (Index Copernicus) 

civilica.com

magiran

SID

Index (Research Bib) Academic Resources