دوره و شماره: دوره 29، شماره 2 - شماره پیاپی 114، خرداد و تیر 1397، صفحه 1-124 
2. حذف و بازیابی کادمیم از محلول‌های آبی به‌وسیله نانوساختار کنوکارپوس

صفحه 12-22

پژمان پورمحمد؛ معصومه فراستی؛ بهمن فرهادی؛ مقداد پیرصاحب


5. روش سطح پاسخ در بهینه‌سازی تصفیه فاضلاب صنایع فرش با استفاده از فرات پتاسیم

صفحه 38-47

حمزه علی جمالی؛ کاووس دیندارلو؛ مسعود پناهی فرد؛ مریم مرادنیا