تعداد مقالات: 915
276. بهینه‌سازی چندهدفه مدل جیره‌بندی بهره‌برداری از مخزن با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 14-22

صادق صادقی طبس؛ محسن پوررضا بیلندی؛ مهرداد تقیان


277. راهکارهای اصلاح شبکه زهکشی آب‌های سطحی شهری بر اساس معیارهای مبتنی بر ریسک

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 16-29

مهسا سلیمانی؛ کوروش بهزادیان؛ عبدالله اردشیر


278. سنتز و اصلاح سطح سیلیس نانو حفره با گروه‌های مونو و دندریمرآمین به‌منظور حذف رنگ متیلن‌بلو از پساب

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 19-28

زینب سلحشور؛ افسانه شهبازی؛ علیرضا بدیعی


279. کارایی فتوکاتالیست نانواکسید تیتانیوم تثبیت شده بر زئولیت Fe-ZSM-5 در حذف آلاینده‌های آلی پساب پالایشگاه نفت

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 22-33

زهرا قاسمی؛ حبیب ا... یونسی؛ علی اکبر زینتی زاده


280. بررسی تأثیر جریان الکتریسیته در حذف آلودگی باکتریایی و قارچی آب

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 20-25

سیده آناهیتا حسینی؛ صبا امیری کجوری؛ سید مسعود هاشمی کروئی


283. شبیه‌سازی عددی سه بعدی الگوی جریان در حوضچه ترسیب اولیه با استفاده از مدل عددی SSIIM2

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 15-23

ادریس معروفی نیا؛ عادل اثنی عشری؛ یوسف حسن زاده؛ سعید خوش طینت؛ حسن احمدی


284. بررسی عملکرد نانوذرات آهن در کاهش بار آلی فاضلاب

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 22-28

امیر حسام حسنی؛ علی ترابیان؛ سید مصطفی خضری؛ مریم محمدی نیا؛ رضا سرهادی


285. ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری بر اساس مدل BSC

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 31-41

مهدی گلی آیسک؛ فرهاد دهدار


286. کالیبراسیون پارامترهای با اثرات دینامیکی در مدل‌سازی شبکه‌های خطوط لوله با تحلیل معکوس جریان گذرا در حوزه فرکانس

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 34-46

محمد هادی رنگین کمان؛ علی حقیقی؛ حسین محمد ولی سامانی


287. اولویت‌بندی پارامترهای مؤثر بر هزینه‌های توزیع، خرید، تصفیه و نگهداری تأسیسات آب (مطالعه موردی: شرکت‌های آبفای استان کرمانشاه)

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 23-35

سارا مینایی؛ میترا جوان؛ جلیل حیدری؛ افشین اقبال زاده؛ حسین بنکداری


288. بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفتهH2O2/ZnO در حذف آنتی‌بیوتیک سفتریاکسون از محیط‌های آبی

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 39-47

مریم نوروزی چلچه؛ عبدالمجید فدایی؛ فاضل محمدی مقدم؛ گشتاسب مردانی


289. اثر تغییرات غیر خطی افت سرعت در مرحله پمپاژ بر میزان دبی پمپاژی در پمپ‌های رم

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 37-48

رضا فتاحی آلکوهی؛ بابک لشکرآرا


290. سازه‌های تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده و صرفه‌جویی در مصرف آب

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 30-38

طاهره دهداری؛ لاله دهداری


291. حذف یون جیوه در منابع آب آلود‌ه با استفاده از نانو لوله‌های کربنی عامل‌دار شده

دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 42-53

فرهاد جهان تیغ؛ سید محمود مرتضوی؛ سید محمد باقر قریشی


293. توسعه یک مدل اولویت‌بندی برای بازسازی لوله‌های شبکه‌های توزیع آب با حداقل اطلاعات ساختاری

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 40-55

ستار صالحی؛ مسعود تابش؛ محمد رضا جلیلی قاضی زاده


296. تخریب زیستی پساب کارخانه روغن زیتون با باکتری رالستونیا یوتروفا در بیوراکتور هواراند با لوله مشبک داخلی

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 75-86

افشین امانی؛ الهام جلیل نژاد؛ محمد سیروس آذر


298. حذف ماده دارویی کاربامازپین با روش پراکسیداسیون الکتروشیمیایی و بهینه‌سازی شرایط حذف

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 39-48

مصطفی تیزقدم غازانی؛ محمد جواد کاظمی


299. بررسی نوسانات فشار در بستر پرش هیدرولیکی مستغرق

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 51-66

کامران یوسفی؛ مجید حیدری؛ حسین بانژاد؛ مهناز کریمی


300. بررسی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در مدل‌سازی فرایند حذف مالاشیت سبز با استفاده از پسماند چای و بررسی ایزوترم

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 51-62

محمود زارعی؛ سابینا فضلی؛ نرجس نجاری؛ سخاء پژهان فر؛ ابوالفضل احمدی صومعه