اندازه‌گیری اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD ) با استفاده از منگنز سه ظرفیتی به عنوان اکسیدکننده با حذف کلراید توسط سدیم بیسموتات

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

10.22093/wwj.2003.176414

عنوان مقاله [English]

Measurement of Chemical Oxygen Demand (COD) Using Trivalent Manganese as an Oxidizer with Chloride Removal by Sodium Bismuthate.

نویسنده [English]

  • M Loloii