اصول کارکرد دبی سنج‌های فراصوتی برای اندازه‌گیری جریان داخل لوله‌های تحت فشار و بحث در مورد دقت آن‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

10.22093/wwj.2002.176031

عنوان مقاله [English]

Ultrasonic Flowmeters( Time- Transition) for Measuring Flow in Pressure Pipes and Evaluation of Accuracy

نویسنده [English]

  • A. R Araee