بررسی خشکسالی در استان مرکزی با توجه به تحلیل داده‌های بارندگی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.2002.176026

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Drought in Markazi Province by Analysis of Rainfall Data

نویسندگان [English]

  • A Moradi Nezhad
  • H Agha Razi