تعیین میزان رنگ و پایه‌گذاری مبنایی برای بررسی آن در رودخانه سیاهرود قائم شهر

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

10.22093/wwj.2002.175997

عنوان مقاله [English]

Base- Line Study for Determination of Colour in Siahrud River of Ghaemshahr

نویسندگان [English]

  • N Seghatoleslami
  • R PartoviShal