بررسی تصفیه مواد فنلی پساب کارخانه روغن زیتون

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.2002.175994

عنوان مقاله [English]

Treatment of Phenolic Compounds in Olive Mill Wastewater

نویسندگان [English]

  • I Alemzadeh
  • A. R Nazemi