مصاحبه با آقای دکتر امیر تائبی( مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان)

نوع مقاله : مصاحبه و گفت و گو

10.22093/wwj.2000.175570

عنوان مقاله [English]

Interview with Dr. Amir Taebi (General Director of Environmental Protection of Isfahan Province)