اصول راهبری تصفیه خانه‌های آب (مقاصد برنامه‌های مدیریت مخازن آب)(قسمت پنجم)

نوع مقاله : یاداشت‌ فنی

نویسنده

10.22093/wwj.2000.175566

عنوان مقاله [English]

Management Principles of Water Treatment Plants (Objectives of Water Reservoir Management Programs) (Part Five)

نویسنده [English]

  • Consultant Engineers Water and Wastewater Design and Research