حذف رنگ از فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی با استفاده از یک روش جدید شیمیایی ( احیاء) - بیولوژیکی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.2000.175528

عنوان مقاله [English]

A Combined Reduction- Biological Treatment Process for Textile Wastewater

نویسندگان [English]

  • M. R Haghighi
  • M Sarhadi
  • S. M GHoreishi