توسسعه پایدار براساس کدام نظریه؟( نقدی بر مقاله" برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار: اقتصاد پایدار")

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

10.22093/wwj.1999.174923

عنوان مقاله [English]

Sustainable Development is Based on which Theory? (A Critique on the Article "Planning for Sustainable Development: Sustainable Economy")

نویسنده [English]

  • A. A Pirazizy