بررسی و تعیین علل ته‌نشینی ثانویه در تصفیه خانه فاضلاب زرگنده تهران

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

10.22093/wwj.1999.174894

عنوان مقاله [English]

Poor Setting and Compactibility of Sludge in Zargandeh Secondary Clarifiers

نویسندگان [English]

  • A. A Azimi
  • Gh Shaghaghi