مصاحبه با آقای مهندس قانع ( مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان)

نوع مقاله : مصاحبه و گفت و گو

10.22093/wwj.1998.174662

عنوان مقاله [English]

Interview with Mr. Engineer Qaane (CEO of Lorestan Water and Wastewater Company)