غیرفعالسازی شاخصهای باکتریایی و ویروسی در پسابهای ثانویه فاضلاب با استفاده از کلر و ازن

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

10.22093/wwj.1997.174186

عنوان مقاله [English]

Inactivation of Bacterial and Viral Indicators in Secondary Sewage Effluents Using Chlorine and Ozone

نویسنده [English]

  • Hassan Teymouri