مدل سازی تجمع لجن در برکه های تثبیت بی هوازی تثبیت فاضلاب

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

10.22093/wwj.1996.173977

عنوان مقاله [English]

Modeling Aludge Accumulation in Anaerobic Stabilization Ponds for Wastewater Stabilization

نویسنده [English]

  • Hamid Reza Mortaheb