مقایسه کارایی هضم های بیهوازی بر روی فاضلاب بستنی سازی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

10.22093/wwj.1996.173898

عنوان مقاله [English]

Comparing the Efficiency of Anaerobic Digestions on Ice Cream Factory Wastewater

نویسنده [English]

  • Habib Naseri