مصاحبه با مهندس حجازی (بنیانگذار شرکت آب و فاضلاب اصفهان)

نوع مقاله : مصاحبه و گفت و گو

10.22093/wwj.1995.173841

عنوان مقاله [English]

Interview with Engineer Hejazi (Founder of Isfahan Water and Wastewater Company)