سولفید، سولفور باکترها و نقش آنها در خوردگی بیولوژیکی و روش های کنترل خوردگی در لوله های آب و فاضلاب

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

10.22093/wwj.1995.173838

عنوان مقاله [English]

Sulfide, Sulfur Bacteria and their Role in Biological Corrosion and Corrosion Control Methods in Water and Sewage Pipes

نویسنده [English]

  • Zabihollah Yousefi