چگونگی رفتار و مدیریت مخازن شور و لب شور ایران

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

10.22093/wwj.1995.173837

عنوان مقاله [English]

How to Behave and Manage Iran's Saline Reservoirs

نویسنده [English]

  • Karim Shiati