مصاحبه با آقای مهندس مسعود ابکاء( مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان)

نوع مقاله : مصاحبه و گفت و گو

10.22093/wwj.1994.173564

عنوان مقاله [English]

Interview with Mr. Engineer Masoud Abka (CEO of Isfahan Water and Wastewater Company)