مطالعه و بررسی اکوسیستم رودخانه زاینده رود

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسنده

10.22093/wwj.1990.173277

عنوان مقاله [English]

Studying and Investigating The Ecosystem of Zayandeh Roud River

نویسنده [English]

  • Hosein Zahedi