نویسنده = مسعود تجریشی
بررسی انتقال ویروس در محیط متخلخل اشباع به کمک مدل Hydrus- ID جهت تعیین حریم چاه

دوره 14، شماره 4، اسفند 1382، صفحه 60-74

10.22093/wwj.2004.176489

پریسا احمدپور؛ سید اویس ترابی؛ مسعود تجریشی


ارزیابی نگرش و نیات رفتاری شهروندان کاشان نسبت به آب شهری

دوره 14، شماره 2، شهریور 1382، صفحه 21-28

10.22093/wwj.2003.176398

مهدی نظرزاده؛ احمد ابریشم‌چی؛ مسعود تجریشی


مطالعات شبیه‌سازی تغییرات کیفی آب مخزن سد لتیان

دوره 13، شماره 4، اسفند 1381، صفحه 2-14

10.22093/wwj.2003.176067

محمد ارحامی؛ مسعود تجریشی؛ احمد ابریشم‌چی


ممیزی و کاهش مصرف آب در کارخانه قند اصفهان

دوره 13، شماره 3، آذر 1381، صفحه 17-27

10.22093/wwj.2002.176057

سید مهدی بابایی نژاد پیروز؛ مسعود تجریشی؛ احمد ابریشم‌چی


تحلیل و مدل‌سازی استوکستیک تراز متوسط ماهانه سطح آب دریاچه هامون پوزک

دوره 12، شماره 4، اسفند 1380، صفحه 5-11

10.22093/wwj.2002.175948

علی تفرج نوروز؛ احمد ابریشم‌چی؛ مسعود تجریشی


برآورد تبخیر از مخازن چاه نیمه

دوره 12، شماره 4، اسفند 1380، صفحه 12-23

10.22093/wwj.2002.175949

ناصر سعادت‌خواه؛ سید امین سارنگ؛ مسعود تجریشی؛ احمد ابریشم‌چی


بررسی اثر سیانور بر ضرایب بیوسینیتیکی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1380، صفحه 46-56

10.22093/wwj.2002.175962

سید رضا نوابی قمصری؛ محمدرضا حقیقی؛ مسعود تجریشی؛ گیتی امتیازی


شبیه‌سازی کیفی مخزن سد بوکان

دوره 12، شماره 1، خرداد 1380، صفحه 2-15

10.22093/wwj.2001.175890

امین سارنگ؛ مسعود تجریشی؛ احمد ابریشم‌چی


کاربرد مدلهای ریاضی شبیه سازی کلر باقیمانده در شبکه های توزیع آب شهری

دوره 9، شماره 2، شهریور 1377، صفحه 2-15

10.22093/wwj.1998.174475

افسرالملوک صفی صمغ آبادی؛ مسعود تجریشی؛ احمد ابریشمچی