نویسنده = عبدالمجید لیاقت
به‌کارگیری رویکرد فازی در ارزیابی سیستم‌های آبیاری

دوره 14، شماره 3، آذر 1382، صفحه 2-11

10.22093/wwj.2003.176442

سید احمد حیدریان؛ حسین فرداد؛ محمدجواد منعم؛ عبدالمجید لیاقت؛ عباس قاهری؛ محمد تشنه‌لب


تغییرات میزان مواد آلی خاک در نتیجه آبیاری با فاضلاب‌های خانگی و خودپالایی آن

دوره 13، شماره 2، شهریور 1381، صفحه 2-11

10.22093/wwj.2002.176023

علی رضا حسن اقلی؛ عبدالمجید لیاقت؛ مهدی میراب‌زاده


ارزیابی خصوصیات مهم فیزیکی سه نوع فیلتر زئولیتی به منظور حذف فلزات سنگین فاضلاب

دوره 13، شماره 2، شهریور 1381، صفحه 68-70

10.22093/wwj.2002.176035

سید حسن طباطبائی؛ مسعود توسلی؛ عبدالمجید لیاقت