نویسنده = ابوالقاسم علی قارداشی
فعال‌سازی گرافن اکساید با HCl به‌منظور حذف نیترات از محیط‌های آبی (بررسی سینتیک و مکانیسم واکنش‌ها)

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 22-38

10.22093/wwj.2017.45908

ابوالقاسم علی قارداشی؛ زهرا کاشی تراش اصفهانی؛ عباس افخمی


بررسی عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سرکان

دوره 11، شماره 2، شهریور 1379، صفحه 43-52

10.22093/wwj.2000.175641

ناصر مهردادی؛ رضا شکوهی؛ ابوالقاسم علی قارداشی