موضوعات = اثرات تغییرات اقلیمی بر آب و فاضلاب شهری
تعداد مقالات: 6
1. پیش‌بینی عدد فرود جریان سه فازی در سیستم‌های فاضلاب‏رو با استفاده از ماشین آموزش نیرومند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1397

فریبرز یوسفوند؛ سعید شعبانلو؛ محمد علی ایزدبخش


2. به‌کارگیری ساختارهای متخلخل برای حفاظت خط‏ لوله در مقابل ضربه قوچ

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 72-84

پوریا آسیابان؛ منوچهر فتحی مقدم


4. راهکارهای اصلاح شبکه زهکشی آب‌های سطحی شهری بر اساس معیارهای مبتنی بر ریسک

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 16-29

مهسا سلیمانی؛ کوروش بهزادیان؛ عبدالله اردشیر


5. الگوریتم بهینه‌سازی گروه ذرات دینامیکی جهشی برای طراحی شبکه‌های توزیع آب

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 88-99

کاظم محمدی اقدم؛ ایرج میرزایی؛ نادر پورمحمود؛ محمد پورمحمود آقابابا


6. جانمایی حوضچه‌های ذخیره با استفاده از مدل شبیه‌ساز SWMM و تصمیم‌گیری چندمعیاره مکانی

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 57-66

ٍابراهیم احمدی شرف؛ مسعود تجریشی