کلیدواژه‌ها = سرعت متوسط عمقی
تعداد مقالات: 4
2. توزیع سرعت متوسط عمقی در کانال‌های صاف ذوزنقه‌ای و مستطیلی با بهترین مقطع هیدرولیکی

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 111-121

فاطمه فرشی؛ عبدالرضا کبیری سامانی


3. تخمین سرعت متوسط عمقی و تنش برشی در کانال مثلثی باز

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 71-80

محمود فغفور مغربی؛ محمد گیوه‌چی


4. کاربرد سرعت متوسط عمقی در تخمین ضریب پخش طولی آلودگی در رودخانه‌ها

دوره 20، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 91-96

محمد گیوه‌چی؛ محمود فغفور مغربی؛ جلیل ابریشمی