کلیدواژه‌ها = خشکسالی هواشناسی
تعداد مقالات: 2
1. پیش‌بینی فصلی خشکسالی هواشناسی با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 73-85

علیرضا نیک‌بخت شهبازی؛ بنفشه زهرایی؛ محسن ناصری


2. پیش‌بینی میان مدت خشکسالی هواشناسی با استفاده از روش استنتاج فازی

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 112-125

روح‌اله ابراهیمی؛ بنفشه زهرایی؛ محسن ناصری